@InCollection{Uździcki:2015,
  author  = "W. Uździcki and I. Nowogoński and E. Ogiołda and M. Tesz",
  title     = "Wykorzystanie programu Epanet do oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego w małych miejscowościach",
  pages     = "13--20",
  year      = "2015",
  booktitle = "Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny], ISBN: 9788394151614",
  editor    = "red. nauk. P. Bachman",
  publisher = "Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 2",
}