@InCollection{Borucińska-Bieńkowska:2015,
  author  = "H. Borucińska-Bieńkowska",
  title     = "Rewitalizacja jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych",
  pages     = "11--19",
  year      = "2015",
  booktitle = "Współczesne problemy budownictwa : teoria i praktyka, ISBN: 9788365179289",
  editor    = "oprac. nauk. L. Kurzak, J. Selejdak",
  publisher = "Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej",
  address   = "Częstochowa",
}