@InCollection{Farnicka:2015,
  author  = "M. Farnicka and A. Czechowska",
  title     = "("Wyboista") droga profesjonalizacji psychologa szkolnego",
  pages     = "11--21",
  year      = "2015",
  booktitle = "W poszukiwaniu paradygmatów rozwoju edukacyjnego i profesjonalnego, ISBN: 9788394231316",
  editor    = "red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}