@InCollection{Jarosz:2014,
  author  = "A. Jarosz",
  title     = "Jednostki pomocnicze w miastach województwa kujawsko-pomorskiego",
  pages     = "125--147",
  year      = "2014",
  booktitle = "Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania, ISBN: 9788378421726",
  editor    = "pod red. Adama Jarosza i Beaty Springer",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji : t. 1",
}