@InCollection{Gabryelewicz:2016,
  author  = "I. Gabryelewicz and P. Krupa and E. Kowal",
  title     = "Klimat bezpieczeństwa a wypadkowość na przykładzie pracowników Straży Granicznej",
  pages     = "364--373",
  year      = "2016",
  booktitle = "Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, ISBN: 9788394128104",
  editor    = "red. R. Knosala",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją",
  address   = "Opole",
  volume    = "T. 2",
}