@InCollection{Góralewska-Słońska:2014,
  author  = "A. Góralewska-Słońska",
  title     = "Wybrane zachowania nieetyczne w kierowaniu ludźmi w sytuacji kryzysu gospodarczego",
  pages     = "264--276",
  year      = "2014",
  booktitle = "Przedsiębiorczość czyli pochwała kryzysu, ISBN: 9788360953853",
  editor    = "red. nauk. Zofia Ratajczak",
  publisher = "Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa",
  address   = "Katowice",
}