@InCollection{Góralewska-Słońska:2014,
  author  = "A. Góralewska-Słońska",
  title     = "Wybrane zagrożenia psychospołeczne determinuj±ce brak równowagi pomiędzy życiem pozazawodowym a prac±",
  pages     = "211--233",
  year      = "2014",
  booktitle = "Relacje praca - życie pozazawodowe : drog± do zrównoważonego rozwoju jednostki, ISBN: 9788380180055",
  editor    = "red. R. Tomaszewska-Lipiec",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego",
  address   = "Bydgoszcz",
}