@InCollection{Sapeńko:2015,
  author  = "R. Sapeńko",
  title     = "U źródeł wrażliwości estetycznej",
  pages     = "106--124",
  year      = "2015",
  booktitle = "Uczelnia miejscem sztuki, ISBN: 9788393629060",
  editor    = "red. nauk. Artur Pastuszek",
  publisher = "Instytut Sztuk Wizualnych UZ",
  address   = "Zielona Góra",
}