@InCollection{Pochyły:2016,
  author  = "P. Pochyły",
  title     = "Wpływ konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego na bezpieczeństwo Polski i potencjał w polityce zagranicznej",
  pages     = "177--189",
  year      = "2016",
  booktitle = "Przemysł zbrojeniowy : Tendencje, perspektywy, uwarunkowania, innowacje, ISBN: 9788372719652",
  editor    = "red. nauk. Rafał Kopeć",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego",
  address   = "Kraków",
}