@InCollection{Farnicka:2016,
  author    = "M. Farnicka",
  title     = "Tworzenie systemu wsparcia - perspektywa psychologiczna",
  pages     = "11--20",
  year      = "2016",
  booktitle = "Wsparcie spo³eczne w sytuacji kryzysowej, ISBN: 9788378422204",
  editor    = "red. nauk. Anna Korlak-£ukasiewicz, Magdalena Zdaniewicz",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}