@InCollection{Bisztyga:2016,
  author    = "A. Bisztyga",
  title     = "Specyfika brytyjskiego systemu prawnego - casus Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jako podstawy rozstrzygnięć brytyjskich s±dów w okresie przedinkorporacyjnym",
  pages     = "75--89",
  year      = "2016",
  booktitle = "Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne : księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, ISBN: 9788323340652",
  editor    = "red. R. Kłosowicz, B. Kosowska-G±stoł, G. M. Kowalski, T. Wieciech, Ł. Jakubiak",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego",
  address   = "Kraków",
}