@InCollection{Kielec:2016,
  author  = "R. Kielec and K. Leksycki",
  title     = "Ocena wpływu składu chemicznego wybranych stopów na wartość temperatur w procesie krystalizacji z wykorzystaniem metody ATD",
  pages     = "707--718",
  year      = "2016",
  booktitle = "Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, ISBN: 9788394128104",
  editor    = "red. R. Knosala",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją",
  address   = "Opole",
  volume    = "T. 1",
}