@InCollection{Partyka:2015,
  author  = "J. Partyka and D. Królik and R. Aksentowicz",
  title     = "Analiza zagrożeń i metody zapobiegania skutkom niezgodnych z zasadami prac na wysokości",
  pages     = "19--32",
  year      = "2015",
  booktitle = "Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy, ISBN: 9788394231309",
  editor    = "red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}