@InCollection{Królik:2015,
  author  = "D. Królik and M. Królik and G. Dudarski",
  title     = "Wpływ znaczenia wyrazów bliskoznacznych na bezpieczeństwo pracy w aspekcie użytkowania pojazdów specjalistycznych",
  pages     = "125--132",
  year      = "2015",
  booktitle = "Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy, ISBN: 9788394231309",
  editor    = "red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}