@InCollection{Królik:2015,
  author  = "D. Królik and G. Dudarski and R. Aksentowicz and J. Partyka",
  title     = "Ocena poziomu technicznego bezpieczeństwa pracy w sektorze budownictwa w województwie lubuskim",
  pages     = "171--179",
  year      = "2015",
  booktitle = "Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy, ISBN: 9788394231309",
  editor    = "red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}