@InCollection{Hawrysz:2016,
  author  = "M. Hawrysz",
  title     = "Obraz Polaków w katalogach władców z okresu I Rzeczpospolitej w kontekście badań nad tożsamością narodową",
  pages     = "43--54",
  year      = "2016",
  booktitle = "Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku, ISBN: 9788378673262",
  editor    = "pod red. Leonardy Mariak i Joanny Rychter",
  publisher = "Volumina.pl Daniel Krzanowski",
  address   = "Szczecin",
}