@InCollection{Miodek:2015,
  author  = "A. Miodek and Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Potrzeba sprawstwa jako przejaw autonomii dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną",
  pages     = "57--68",
  year      = "2015",
  booktitle = "W poszukiwaniu indywidualnych dróg wspierających wszechstronny rozwój osób z niepełnosprawnością, ISBN: 9788364954170",
  editor    = "pod red. Bernadety Szczupał, Andrzeja Giryńskiego, Grzegorza Szumskiego",
  publisher = "Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej",
  address   = "Warszawa",
}