@InCollection{Kozioł:2014,
  author  = "J. Kozioł",
  title     = "Wybrane problemy węglowej polityki energetycznej",
  pages     = "163--170",
  year      = "2014",
  booktitle = "Górnictwo - perspektywy, zagożenia : BHP oraz ochrona i rekultywacja powierzchni, ISBN: 9788393784578",
  editor    = "red. J. Białek, R. Mielim±ka, A. Czerwińska-Lubszczyk",
  publisher = "Wydaw. PA NOVA",
  address   = "Gliwice",
}