@InCollection{Kozioł:2016,
  author  = "J. Kozioł",
  title     = "Czynniki decydujące o energetycznym wykorzystaniu węgla",
  pages     = "73--83",
  year      = "2016",
  booktitle = "Systemy wspomagania w inżynierii produkcji, ISBN: 9788365265036",
  editor    = "red. nauk. H. Badura, A. Michna, S. Czerwiński",
  publisher = "Wydaw. PA NOVA",
  address   = "Gliwice-Rybnik",
  series    = "Górnictwo - perspektywy i zagrożenia : z. 1(13)",
}