@InCollection{Kozioł:2015,
  author  = "J. Kozioł and A. Wandrasz",
  title     = "Przegląd możliwości brykietowania miałów węglowych z substancjami odpadowymi przy wykorzystaniu lepiszczy pochodzenia organicznego",
  pages     = "210--216",
  year      = "2015",
  booktitle = "Paliwa z odpadów : badania i rozwiązania praktyczne, ISBN: 9788393023271",
  editor    = "pod red. M. Landrata",
  publisher = "KTiUZO Politechniki Śląskiej",
  address   = "Gliwice",
}