@InCollection{Krupińska:2016,
  author  = "I. Krupińska and Z. Sadecka and A. Konkol",
  title     = "Wpływ substancji organicznych oraz rodzaju utleniacza na skuteczność oczyszczania wody podziemnej",
  pages     = "559--569",
  year      = "2016",
  booktitle = "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water supply and water quality, ISBN: 9788364959455",
  editor    = "red. Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak, A. Urbaniak",
  publisher = "Polskie Zrzeszenie Inzynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski",
  address   = "Poznań",
}