@InCollection{Konkol:2016,
  author  = "A. Konkol and I. Krupińska and Z. Sadecka",
  title     = "Wpływ rodzaju i dawki utleniacza chemicznego na skuteczność usuwania połączeń żelazoorganicznych z wody podziemnej",
  pages     = "571--582",
  year      = "2016",
  booktitle = "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water supply and water quality, ISBN: 9788364959455",
  editor    = "red. Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak, A. Urbaniak",
  publisher = "Polskie Zrzeszenie Inzynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski",
  address   = "Poznań",
}