@InCollection{Uździcki:2016,
  author  = "W. Uździcki and E. Ogiołda and I. Nowogoński and D. Kłonowski and R. Aksentowicz",
  title     = "Bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę w aspekcie zmienności ciśnienia",
  pages     = "75--83",
  year      = "2016",
  booktitle = "Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny], ISBN: 9788394151621",
  editor    = "red. P. Bachman",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy",
  address   = "Zielona Góra",
}