@InCollection{Łączak:2016,
  author    = "A. Łączak and A. Bazan-Krzywoszańska and M. Mrówczyńska and M. Skiba",
  title     = "Lubuski model współpracy nauki z biznesem",
  pages     = "49--65",
  year      = "2016",
  booktitle = "Zarządzanie organizacjami w przestrzeni publiczno-prywatnej, ISBN: 9788365357328",
  editor    = "red. nauk. Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła",
  publisher = "Wydaw. Naukowe SOPHIA",
  address   = "Katowice",
}