@InCollection{Pochyły:2016,
  author  = "P. Pochyły",
  title     = "Problematyka bliskowschodnia w "Informacjach" ministrów spraw zagranicznych RP o zadaniach polskiej polityki zagranicznej przed i po inwazji na Irak w 2003 roku - porównawcza analiza exposé ministrów spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej [...]",
  pages     = "181--202",
  year      = "2016",
  booktitle = "Polityka zagraniczna Polski : 25 lat doświadczeń, ISBN: 9788380881075",
  editor    = "red. M. Pietrasik, M. Stelmach, K. Żakowski",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego",
  address   = "Łódź",
}