@InCollection{Świderska-Włodarczyk:2016,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title     = "Szlacheckie powinności żołnierskie w świetle staropolskich zwierciadeł z XVI i XVII wieku",
  pages     = "114--133",
  year      = "2016",
  booktitle = "O powinnościach żołnierskich. Na fundamencie historii i tradycji, ISBN: 9788365495778",
  editor    = "red. nauk. Andrzej Drzewiecki",
  publisher = "Wydawnictwo Napoleon V & Autorzy",
  address   = "Oświęcim",
  volume    = "t. 1",
}