@InCollection{Ruszczyńska:2016,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title     = "O recyklingu w konstruowaniu kryminalnych ¶wiatów w wybranych powie¶ciach Joanny Chmielewskiej",
  pages     = "139--152",
  year      = "2016",
  booktitle = "Tropy literatury i kultury popularnej (II), ISBN: 9788364703652",
  editor    = "pod red. Sławomira Buryły, Lidii G±sowskiej, Danuty Ossowskiej",
  publisher = "Instytut Badań Literackich PAN",
  address   = "Warszawa",
}