@InCollection{Szczęsna-Szeib:2016,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib",
  title     = "Kondycja psychiczna nauczycieli jako warunek adekwatnego wspierania dzieci w zdrowiu i chorobie",
  pages     = "433--440",
  year      = "2016",
  booktitle = "Obszary i przestrzenie edukacji. Meandry - konteksty - dylematy : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiemu w 70. rocznicę urodzin, ISBN: 9788373957053",
  editor    = "red. nauk. Eugenia Karcz-Taranowicz",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego",
  address   = "Opole",
}