@InCollection{Myszograj:2016,
  author    = "S. Myszograj",
  title     = "Wpływ obróbki termicznej osadów nadmiernych na udział azotu w hydrolizatach",
  pages     = "27--34",
  year      = "2016",
  booktitle = "Innowacje w polskiej nauce : przegląd aktualnej tematyki badawczej, ISBN: 9788365357298",
  editor    = "red. nauk. P. Kardasz, J. Doskocz",
  publisher = "Wydaw. Naukowe SOPHIA",
  address   = "Katowice",
}