@InCollection{Niemiec:2016,
  author  = "A. Niemiec and I. Gabryelewicz and S. Janik",
  title     = "Mechanizacja czynnikiem proergonomiczno-ekologicznym w gospodarce odpadami komunalnymi",
  pages     = "25--31",
  year      = "2016",
  booktitle = "Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2016 roku, ISBN: 9788363626051",
  editor    = "red. nauk. Jerzy Charytonowicz",
  publisher = "Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg",
  address   = "Wroc³aw",
  series    = "Zastosowania Ergonomii",
}