@InCollection{Niemiec:2016,
  author  = "A. Niemiec and I. Gabryelewicz and S. Janik",
  title     = "Zagrożenia środowiskowe stwarzane przez składowiska odpadów komunalnych",
  pages     = "33--39",
  year      = "2016",
  booktitle = "Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2016 roku, ISBN: 9788363626051",
  editor    = "red. nauk. Jerzy Charytonowicz",
  publisher = "Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Zastosowania Ergonomii",
}