@InCollection{Kozłowska:2013,
  author  = "M. Kozłowska",
  title     = "Czy wyjątek potwierdza regułę?",
  pages     = "265--269",
  year      = "2013",
  booktitle = "Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki logopedycznej, ISBN: 9788378421078",
  editor    = "red. Ewa Małgorzata Skorek, Katarzyna Barbara Kochan",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}