@InCollection{Ruszczyńska:2016,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title     = "Między Słowiańszczyzną a Orientem. Na przykładzie wybranych powieści Michała Czajkowskiego",
  pages     = "97--114",
  year      = "2016",
  booktitle = "Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, ISBN: 9788364081330",
  editor    = "red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki",
  publisher = "Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód" Uniwersytet w Białymstoku",
  address   = "Białystok",
  series    = "Colloquia Orientalia Bialostocensia. Literatura / Historia",
}