@InCollection{Ilciów:2016,
  author  = "A. Ilciów",
  title     = "W obronie państwa. Pozamilitarne czynniki wpływu w relacjach międzynarodowych",
  pages     = "39--54",
  year      = "2016",
  booktitle = "Stosunki międzykulturowe. Strategie bezpieczeństwa i komunikacji we współczesnym świecie, ISBN: 9788378422532",
  editor    = "pod red. Agnieszki Opalińskiej i Andrzeja Małkiewicza",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "t. 1",
}