@InCollection{Kleszcz:2016,
  author    = "J. Kleszcz",
  title     = "Uwarunkowania przestrzenne kształtowania farm miejskich, a możliwości optymalizacji na wybranych przykładach. Zagadnienia wstępne",
  pages     = "131--142",
  year      = "2016",
  booktitle = "Tereny zieleni wobec zmian klimatu, ISBN: 9788394524500",
  editor    = "red. nauk. M. Kosmala",
  publisher = "Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń",
  address   = "Toruń",
}