@InCollection{Jarosz:2015,
  author  = "A. Jarosz",
  title     = "Samorząd terytorialny w okresie transformacji ustrojowej w Polsce i byłej NRD w ujęciu porównawczym",
  pages     = "63--88",
  year      = "2015",
  booktitle = "Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie, ISBN: 9788378422280",
  editor    = "pod red. Adama Jarosza i Olgierda Kieca",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji : 2",
}