@InCollection{Bydałek:2011,
  author  = "A. Bydałek and A. Bydałek and M. Czyż and K. Najman and P. Schlafka",
  title     = "Kształtowanie struktury pierwotnej stopów miedzi pod wpływem oddziaływań zewnętrznych",
  pages     = "49--60",
  year      = "2011",
  booktitle = "Wysokojakościowe technologie odlewnicze, materiały i odlewy, ISBN: 9788392926610",
  editor    = "red. S. Pietrowski",
  publisher = "Archives of Faundry Engineering",
  address   = "Katowice",
}