@InCollection{Ilciów:2016,
  author  = "A. Ilciów",
  title     = "Jakość życia mieszkańcow województwa lubuskiego w programach Unii Europejskiej",
  pages     = "133--147",
  year      = "2016",
  booktitle = "Lubuskie w Unii Europejskiej : doświadczenia, dylematy i perspektywy rozwoju, ISBN: 9788380171275",
  editor    = "pod red. Waldemara Sługockiego",
  publisher = "Dom Wydawniczy ELIPSA",
  address   = "Warszawa",
}