@InCollection{Skorek:2016,
  author    = "E. Skorek and M. Otto-Dudek",
  title     = "Człowiek z zaburzoną zdolnością komunikacyjną - między zdrowiem a niepełnosprawnością, cz. 2",
  pages     = "47--60",
  year      = "2016",
  booktitle = "Edukacyjne oblicza komunikacji. Dyskurs interdyscyplinarny, ISBN: 9788394571405",
  editor    = "red. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna B. Kochan, Ewa M. Skorek",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii",
  address   = "Zielona Góra",
}