@InCollection{Kozłowska:2016,
  author  = "M. Kozłowska and G. Hryniewicz",
  title     = "Rozwój wspomagającej i alternatywnej komunikacji w Polsce i na świecie - wybrane zagadnienia",
  pages     = "99--117",
  year      = "2016",
  booktitle = "Edukacyjne oblicza komunikacji. Dyskurs interdyscyplinarny, ISBN: 9788394571405",
  editor    = "red. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna B. Kochan, Ewa M. Skorek",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii",
  address   = "Zielona Góra",
}