@InCollection{Czerwińska:2016,
  author    = "M. Czerwińska",
  title     = "System Braille'a w edukacji i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością wzroku - przyczynek do komunikacji i inkluzji społecznej",
  pages     = "119--134",
  year      = "2016",
  booktitle = "Edukacyjne oblicza komunikacji. Dyskurs interdyscyplinarny, ISBN: 9788394571405",
  editor    = "red. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna B. Kochan, Ewa M. Skorek",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii",
  address   = "Zielona Góra",
}