@InCollection{Kataryńczuk-Mania:2016,
  author    = "L. Kataryńczuk-Mania",
  title     = "Wybrane metody wspomagania muzyką komunikacji alternatywnej",
  pages     = "243--254",
  year      = "2016",
  booktitle = "Edukacyjne oblicza komunikacji. Dyskurs interdyscyplinarny, ISBN: 9788394571405",
  editor    = "red. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna B. Kochan, Ewa M. Skorek",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii",
  address   = "Zielona Góra",
}