@InCollection{Juszczyk:2015,
  author  = "A. Juszczyk",
  title     = "Stalowe ruszty jako tymczasowe nawierzchnie drogowe, ich badania oraz kierunki dalszego rozwoju",
  pages     = "69--75",
  year      = "2015",
  booktitle = "Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, ISBN: 9788394208318",
  editor    = "red. nauk. J. Nyćkowiak, J. Leśny",
  publisher = "Młodzi Naukowcy",
  address   = "Poznań",
  series    = "Monografie : 2015 (12)",
  volume    = "T. 1",
}