@InCollection{Ilciów:2016,
  author  = "A. Ilciów",
  title     = "Pretendenci do prezydentury w wyborach samorządowych na Dolnym Śląsku w 2014 r.",
  pages     = "373--401",
  year      = "2016",
  booktitle = "25 lat samorządu terytorialnego w Polsce - bilans doświadczeń, ISBN: 9788377848999",
  editor    = "red. Stanisław Michałowski, Monika Sidor, Justyna Wasil",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  address   = "Lublin",
}