@InCollection{Galicki:1998,
  author  = "M. Galicki and P. Gawłowicz",
  title     = "Zastosowanie metod optymalizacji dynamicznej do planowania czasooptymalnych trajektorii robotów redundantnych przy geometrycznych ograniczeniach na ścieżkę chwytaka",
  pages     = "237--240",
  year      = "1998",
  booktitle = "Seminarium projektów badawczych finansowanych przez KBN w 1998 roku, ISBN: 8372040559",
  publisher = "Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologiii Eksploatacji",
  address   = "Radom",
}