@InCollection{Pochyły:2016,
  author  = "P. Pochyły",
  title     = "Refugees from the Middle East and the security of Poland and its place in the European Union - on the "mini" address by Minister Witold Waszczykowski of 29 January 2016",
  pages     = "137--146",
  year      = "2016",
  booktitle = "Europa wobec problemu uchodĽców w XXI wieku, ISBN: 9788364277856",
  editor    = "pod red. Andrzeja Wojtaszaka, Janusza Jartysia, Arkadiusza Krawcewicza",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego MINERWA",
  address   = "Szczecin",
}