@InCollection{Śmiechowski:2016,
  author  = "D. Śmiechowski and J. Juchimiuk and M. Puda and J. Bardzińska and A. Gierko and A. Jarocka-Mikrut and K. Mierzejewska and E. Pieróg",
  title     = "Załącznik 5 : +710 m. n.p.m. : +710 m.a.s.l.",
  pages     = "651--661",
  year      = "2016",
  booktitle = "Habitaty : reaktywacja małych społeczności lokalnych, ISBN: 9788374939591",
  editor    = "red. Z. Bać",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej",
  address   = "Wrocław",
}