@InCollection{Juchimiuk:2016,
  author  = "J. Juchimiuk",
  title     = "Eksperymentalne piękno. Habitaty aktywne energetycznie",
  pages     = "272--286",
  year      = "2016",
  booktitle = "Habitaty : mój piękny habitat, ISBN: 9788374939690",
  editor    = "red. Z. Bać",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej",
  address   = "Wrocław",
}