@InCollection{Mikołajczak:2016,
  author    = "M. Mikołajczak",
  title     = "Do czego literaturze regionalnej potrzebny jest Niemiec? (Na przykładzie twórczości lubuskiej)",
  pages     = "71--92",
  year      = "2016",
  booktitle = "Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje, ISBN: 9788324230532",
  editor    = "red. Danuta Zawadzka, Małgorzata Mikołajczak, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska",
  publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS",
  address   = "Kraków",
}