@InCollection{Romankiewicz:2016,
  author    = "R. Romankiewicz and F. Romankiewicz and W. Reif",
  title     = "Badanie wpływu temperatury przegrzania i modyfikacji na długotrwałe rozdrobnienie struktury siluminu AlSi7 mikrododatkami tytanu i boru",
  pages     = "19--30",
  year      = "2016",
  booktitle = "Nauka i technika w inżynierii procesów odlewniczych, ISBN: 9788363663865",
  editor    = "red. M. Górny, B. Grabowska, D. Gurgul",
  publisher = "Wydaw. Naukowe AKAPIT",
  address   = "Kraków",
  series    = "Monografie : nr 8/2016",
}